Vi hjælper flygtninge og arbejdsløse danskere med at etablere egen virksomhed

Frivillige erhvervsfolk stiller op som mentorer for de som vil tage springet

Om os

Egenvirksomhed.nu er en forening bestående af erhvervsfolk som vil tage et ansvar for udviklingen af en iværksætterkultur blandt personer på kontanthjælp og integrationsydelse.

Frivillige

Vi er frivillige og ulønnede erhvervsfolk som er drevet af en overbevisning om, at civilsamfundet bliver nødt til at træde til hvis samfundets udfordringer skal løses.

Geografi

Vi har rødder i Østjylland omkring Aarhus, men det er vores ambition, at foreningen skal udvikle sig til at blive landsdækkende på sigt.

Uafhængige

Vi er et privat initiativ og uafhængige af fagbevægelsen og det offentlige, men samarbejder med flere kommuner og er åbne for samarbejde med alle de instanser som ukompliceret kan medvirke i løsningen af opgaven: At bringe borgere som har potentialet til at blive selvstændige ud af den offentlige forsørgelse og over i selvstændig beskæftigelse.

11

Frivillige mentorer

5

Kommuner

12

Igangværende virksomhedsprojekter

75 +

Hjulpet før 2020

Det vi gør

Vores mentorer hjælper med, at gøre drømmen om selvstændig virksomhed til virkelighed for borgere på kontanthjælp eller integrationsydelse.

Idé/

Mentorerne ”spidser” borgerens forretningsidé til og giver det realisme og en mulighed for at lykkes.

Virkelighed/

Vi tager udgangspunkt i den konkrete situation og den økonomiske virkelighed som borgeren befinder sig i.

Netværk/

Vi benytter egne netværk og iværksætterkreativitet til at gøre borgerens forretningsidé til virkelighed.

/Formaliteter

Vi bistår med at løse formaliteter med registrering af virksomhed ved CVR, etablering af bankkonto, revisor, forretningsplan og budgetlægning.

/Praksis

Vi kan medvirke til at finde egnede lokaler, udstyr og udvikling af virksomhedspraksis og rutiner vedr. fakturering, bogføring m.v.

Vi finder en vej
som ikke er så lang

Alle har kompetencer som kan bruges til noget, som kan skabe en økonomi, give værdighed og selvrespekt. Vi hjælper med at lokalisere det som har værdi, og understøtter udviklingen af en virksomhed omkring denne kernekompetence.

Det vi ikke gør

Vi ønsker i udgangspunktet at hjælpe alle, men medvirker ikke i projekter hvor vi vurderer at vi ikke kan bidrage til at de lykkes eller ikke har ressourcerne til det.

Ingen ikke-bæredygtige projekter

Vi medvirker ikke til udvikling af virksomheder som vi vurderer ikke er økonomisk bæredygtige og kan opretholde en lønindtægt til borgeren som er større end dennes aktuelle overførselsindkomst.

Ingen luftkasteller

Vi medvirker ikke i udviklingen af kunstfærdige og komplicerede virksomhedsstrukturer som ikke kan drives af borgeren uden store investeringer og udefrakommende know-how.

Ingen økonomi

Vi tilbyder ikke lån eller økonomiske indskud i virksomheder.

Hvem du er

Du har en stor drøm om at stå på egne ben, har en virksomhedsidé og masser af energi til at føre den ud i livet.

Du er på enten kontanthjælp eller integrationsydelse.

Du har en konkret idé til hvad du vil tjene penge på i din virksomhed, herunder hvem din målgruppe er, hvad din ydelse består i og hvad den skal koste, og hvor meget du vil have i løn.

Du har lyst og overskud til at blive selvstændig, og du er fuldt bevidst om at det koster en stor indsats at nå der til.


Interesseret?

Hvis du føler, at alt på siden her er som skrevet til dig, så kan det være at vi kan hjælpe dig... Hvad venter du på?

Det du gør

Konkretiser din drøm og gør dit hjemmearbejde inden du beder om hjælp.

Din opgave

Beskriv din forretningsidé bedst muligt ved at lave en forretningsplan. En god forretningsplan er ikke lang men præcis og beskriver essensen af din forretningsidé og gør det muligt for andre at opnå tillid til, at det er et projekt som kan lykkes.

Sagsgangen

Kontakt din kommune gennem din sagsbehandler eller jobkonsulent og meddel dem, at du har lyst til at blive selvstændig, og bed dem om at rette henvendelse til os.

Kommuner kan henvende sig til

Egenvirksomhed.nu
Saralyst Allé 57
8270 Højbjerg
E-mail: info@egenvirksomhed.nu
Telefon: 30 299 822


For erhvervsfolk

Synes du, at det vi gør er en del af løsningen på et samfundsproblem og føler du,
at du har noget at byde på, så kender vi nogen der har brug for din hjælp.

Er der en mentor i dig?

Hvis du har drevet virksomhed i nogle år, så er opgaven enkel for dig men uvurderlig for det menneske du hjælper - og du har mulighed for at ændre kursen for vort samfund og sikre at flest mulige realiserer mest muligt af deres potentiale. Skriv til os for at høre mere om hvad det indebærer.

info@egenvirksomhed.nu