Metin Aydin, formand, mentor

Aarhus, Østjylland

Jeg hedder Metin Aydin og er selvstændig arkitekt og ejendomsudvikler.

Siden 2015 har jeg bistået mennesker på kontanthjælp eller integrationsydelse med, at komme ud af den offentlige forsørgelse og etablere egen virksomhed.

Min primære kompetence i dette arbejde er, at få øje på potentialet i mennesket foran mig, og at være i stand til at finde ind til det, der kan skabe værdi for andre og derved udgøre en mulig vare eller serviceydelse der kan omsættes til penge og generere en løn.

Jeg tror på, at den direkte vej til at lykkes med det meste i livet, er at kaste sig velovervejet ud i det – ofte kan man med fordel lære undervejs i stedet for at afvente det helt rigtige øjeblik.

Min bistand består typisk i forretningsudvikling, finansiering og praktik vedrørende bankforbindelse.

Henning Nielsen, kasserer og forretningsfører, mentor

Aarhus

Jeg hedder Henning Nielsen, og er pensionist.

Med en baggrund som håndværker, socialrådgiver, Ledelseskonsulent og jobkonsulent, har jeg en del erhvervserfaring i min livs rygsæk, en erfaring som jeg gerne vil dele med iværksættere, der ønsker at blive selvforsørgende, via etablering af egen virksomhed.

Min primære kompetence er, at samtale om de ting som er nyt, og som iværksætteren bør have fokus på, når pågældende skal stå på egene ben.

Min bistand består typisk i at udvikle iværksætterens forretningsplan, samt introduktion til den nye rolle pågældende indtræder i, når det gælder rapportering til de offentlige myndigheder.

Anne Dorte Østervang, bestyrelsesmedlem, mentor

Favrskov, Østjylland

Jeg hedder Anne Dorte og arbejder med digital marketing i min egen virksomhed.

Jeg har siden 2015 fungeret som mentor for flygtninge, der ønsker at starte egen virksomhed. Som mentor, hjælper jeg med daglig sparring lige fra almindelige dagligdags problemer til ideudvikling og hjælp til markedsføring af virksomheden.

Mange flygtninge har erfaring med iværksætteri fra deres hjemland. De har været vant til at klare sig selv og finder det unaturligt at være på overførelsesindkomst. Arbejdet med at hjælpe iværksættere i gang med egen virksomhed er værdiskabende for både den enkelte – men også for samfundet som helhed. Ved at blive selvstændig formes iværksætterens liv, der skabes værdi til iværksætteren selv, sin familie og til det samfund, han eller hun lever i. Med en status som selvstændig styrkes den professionelle identitet. Men det stikkere dybere end det. Det er til gavn for integrationen, det tværkulturelle sammenhold og væksten i vores samfund at hjælpe folk ud af overførelsesindkomst. Vi er således med til at reducere samfundsomkostningerne og istedet øge skatte indtægterne.

Når integration og den enkeltes identitet styrkes – mindskes sygdom og de økonomiske og personlige konsekvenser der er ved det. Det er mit håb, at vi kan få mange flere flygtninge ud af offentlig forsørgelse.

Jørgen Jensen, bestyrelsesmedlem, mentor

Hjørring, Nordjylland

Jeg hedder Jørgen Jensen, og startede i 1994 en IT virksomhed, som jeg nu har drevet i ca. 27 år. Virksomheden har altid haft en aktiv CSR profil og understøttet projekter i Afrika, bidraget til landsindsamling, støt brysterne og lignende.

For et par år siden ansatte jeg en direktør i virksomheden, og jeg kan nu selv i endnu højere grad understøtte iværksætteri, som altid har været min store interesse.

Jeg var så heldig at blive en del af Egenvirksomhed.NU, men da jeg til dagligt bor i Hjørring, er jeg lidt på afstand i forhold til de fleste aktiviteter som foregår i Midtjylland.

Derfor har min rolle hidtil mest været som sparringspartner, men jeg håber at kunne kopiere modellen til det Nordjyske.

Michael Flintholm, bestyrelsesmedlem, mentor

Aarhus, Østjylland

Jeg hedder Michael Flintholm og er cand. mag. i historie og kunsthistorie. Jeg er direktør og indehaver af FGT Business Research A/S som jeg etablerede i 2004. FGT beskæftiger sig med at opspore nye kunder på B2B markedet – såvel på hjemmemarkedet som på eksportmarkedet. FGT beskæftiger 25 medarbejdere og er beliggende i Aarhus.

I 1987 startede jeg det første B2B telemarketingbureau i Aarhus. Jeg tager del i en række erhvervsnetværk og bestyrelser, og en del af mit arbejde i Egenvirksomhed.NU er at binde muligheder og mennesker sammen.

Ejvind Koch, frontdesk, mentor

Skanderborg

Jeg hedder Ejvind Koch Pedersen. Jeg er pensionist, 66 år.

Har tidligere været journalist/pressefotograf, kirkegårds-medarbejder, buschauffør.

Har i de sidste 4 år arbejdet frivilligt i Flygtningegruppen Skanderborg, under Dansk Flygtningehjælp.

I 3 år har jeg været mentor for den syriske flygtning, Mohammad Eissa, som er skrædder. Han var tidligere på integrationsydelse, men har nu sit eget skrædderi i City Vest, Århus. Og det går rigtig godt. Se hans facebook-profil – Den Syriske Skrædder.

Hassan Assad, mentor

København, hovedstadsområdet