Oplæg for Erhvervshus Midtjylland

Egenvirksomhed.nu har i denne uge holdt oplæg til et kick-off event, som Erhvervshus Midtjylland var vært for. Projektet, som de netop har sat i gang, hedder ”BSI_4 women. Female entrepreneurship – refugees and immigrants”, og det handler om, hvordan man bringer de mange ressourcer i spil, der er hos kvinder med flygtninge- og immigrantbaggrund. Foruden Danmark deltager Polen, Estland, Letland, Litauen, Sverige og Norge i projektet. Det er den ulykkelige situation i Ukraine og de mange især kvindelige flygtninge, der er anledningen til det målrettede fokus på kvinder og iværksætteri.

Klaus Risom var afsted på vegne af Egenvirksomhed.nu. Tusind tak til Peter Ekmann for at invitere os.