JumpStory ny partner

JumpStory og Egenvirksomhed.nu indgår et samarbejde. JumpStory er en billedbank, der tilbyder ubegrænset adgang til autentiske billeder og videoer gennem abonnement. Partnerskabet betyder, at iværksættere med relationer til Egenvirksomhed.nu kan få adgang til JumpStorys billedbank på fordelagtige vilkår. En stor tak til JumpStory-stifterne og serieiværksætterne Anders Thiim og Jonathan Løw for at støtte op om Egenvirksomhed.nus arbejde med at hjælpe flygtninge og indvandrere, når de skal gøre deres iværksætterdrømme til virkelighed.

Oplæg for Erhvervshus Midtjylland

Egenvirksomhed.nu har i denne uge holdt oplæg til et kick-off event, som Erhvervshus Midtjylland var vært for. Projektet, som de netop har sat i gang, hedder ”BSI_4 women. Female entrepreneurship – refugees and immigrants”, og det handler om, hvordan man bringer de mange ressourcer i spil, der er hos kvinder med flygtninge- og immigrantbaggrund. Foruden Danmark deltager Polen, Estland, Letland, Litauen, Sverige og Norge i projektet. Det er den ulykkelige situation i Ukraine og de mange især kvindelige flygtninge, der er anledningen til det målrettede fokus på kvinder og iværksætteri.

Klaus Risom var afsted på vegne af Egenvirksomhed.nu. Tusind tak til Peter Ekmann for at invitere os.

Referat af ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
Jens T. Liendgaard blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og således lovlig.
Metin L. Aydin blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretningVi troede, at verden blev normal igen efter corona – det gjorde den ikke, og på flere måder blev den mere ustabil, mest udtalt gennem Putins invasion i Ukraine. Det medførte nye flygtningestrømme, og vi støttede op om flere indsatser med økonomisk støtte, ca. 50.000 kr., til forskellige NGO’ers arbejde. I løbet af det forgangne år har vi desuden medvirket ved 3 stormøder med ukrainske flygtninge om muligheden for at starte selvstændig virksomhed, samt flere solomøder med potentielle iværksættere. For ukrainerne gælder imidlertid det særlige at mange er eneforsørgende kvinder, og mange af dem er ikke i en position, hvor de vover at gamble med deres overførselsindkomst, og de er således fortsat for sårbare til at tage springet.Gennem året har vi anslået haft kortere eller længerevarende kontakt med 25-30 iværksættere, nogle om praktiske udfordringer som at få en bankkonto, oprette CVR nr. etc., andre med en mere håndholdt mentorindsats. Aktuelt har vi mellem 5-10 iværksættere/mentees i gang.Vi har fået et nyt medlems-/foreningssystem Unioo, som kommer til at lette bestyrelsesarbejdet samt kassereropgaven i forhold til især opkrævning af kontingent ved vores medlemmer. Systemet kan desuden organisere bestyrelseskommunikation og dokumenter.Som et led i vores outreach til andre NGO’er har vi deltaget i et arrangement under DFUNK – dansk flygtningehjælps ungdoms Fremtidsakademi hvor vi talte med et antal unge om iværksætteri og egen virksomhed.Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen gennem året. Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af foreningens regnskab
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent – Kontingentet foreslås fastholdt.
Kontingentet blev fastholdt.

5. Godkendelse af næste års budget
Budgettet blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag – Der er ikke indkommet nogle forslag.
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter
Der skal vælges 6 til bestyrelsen og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen består af følgende:
Metin Lindved Aydin, formand (på valg – genopstiller)
Jens T. Liendgaard, kasserer (på valg – genopstiller)
Michael Flintholm (Ikke på valg)
Rolf Olsen (på valg – genopstiller)
Klaus Risom (Ikke på valg)

7.1 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – 2-årig periode: Metin Lindved Aydin, Jens T. Liendgaard og Rolf Olsen blev valgt.
7.2 Valg af 2 suppleanter (1 og 2 suppleant): Ingen.

8. Valg af revisor
Søren Møller Madsen blev valgt.

9. Eventuelt

  • Tlf. nr. kommer tilbage på hjemmeside.
  • 3 ugers møderne rykkes forsøgsvist til 20-21:00
  • Jens laver ramme for møderne

Det tager kun to minutter

Det skal være let og enkelt at blive medlem af Egenvirksomhed.nu – og melde sig ud igen for den sags skyld. Vi er en forening med frivillige erhvervsfolk, der hjælper andre med at etablere virksomhed. Det vil vi helst bruge vores tid på i stedet for administration. Derfor har vi lavet et samarbejde med Unioo, som tilbyder en platform, der gør det netop enkelt og let for os at administrere Egenvirksomhed.nu.

Hvis du ønsker at blive en del af foreningens mentorkorps eller ønsker at bakke op om vores arbejde, kan du melde dig ind HER. Det tager kun to minutter og koster blot 100 kr.

Indkaldelse til generalforsamling

Egenvirksomhed.nu holder ordinær generalforsamling torsdag d. 30. marts kl. 19. Generalforsamlingen finder sted på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.

Er du interesseret i at blive medlem af Egenvirksomhed.nu, er generalforsamlingen en god anledning til at stifte nærmere bekendtskab med foreningen og dens virke, og der vil på generalforsamlingen være masser af tid til at hilse på hinanden og eksempelvis tale med bestyrelsesmedlemmerne.

Dagsorden og yderligere information følger senere. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske ved at sende en mail til info@egenvirksomhed.nu.

Vel mødt!

Egenvirksomhed.nu deltager på DFUNK’s Fremtidsakademi

I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Ungdom deltager Egenvirksomhed.nu i Fremtidsakademiet, der skal give unge med flugterfaringer inspiration til og viden om uddannelses- og jobmuligheder og konkret hjælp til uddannelse og jobsøgning samt udvide de unges netværk. Her vil vi bidrage med en stand, hvor de unge kan få en dialog omkring mulighederne for at blive iværksætter.

Fremtidsakademiet finder sted lørdag d. 18. marts fra kl. 11-16 i Turkis, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C.

Hvis du har lyst til at blive en del af vores hold og dele ud af din viden og erfaring, skal du endelig kontakte os på info@egenvirksomhed.nu. Tak til DFUNK for at tage initiativ og facilitere Fremtidsakademiet samt for at invitere Egenvirksomhed.nu til at deltage. Vi glæder os!

Få regnskabsprogram til halv pris

Egenvirksomhed.nu har lavet et samarbejde med Dinero Visma, som giver tilknyttede virksomheder 50% på Dineros Pro-løsning det første år.

Kontakt os på info@egenvirksomhed.nu, hvis du vil høre mere om, hvordan du får adgang til rabatordningen.

Ny bestyrelse på plads

I Egenvirksomhed.nu har vi fået sat navne på bestyrelsen for det kommende år. Metin Aydin fortsætter som formand med Jens T. Liendgaard som kasserer, mens Michael Flintholm, Rolf Olsen og Klaus Risom er bestyrelsesmedlemmer.

Egenvirksomhed.nu er en forening bestående af erhvervsfolk, som tager et medansvar for udviklingen af en iværksætterkultur blandt personer på kontanthjælp eller integrationsydelse. Som frivillige mentorer stiller vi vores erfaring og kompetencer til rådighed. Gennem årene har vi hjulpet en lang række mennesker med at bringe deres ressourcer i spil og etablere egen virksomhed.

Bliv mentor

Er der en mentor gemt i dig? Vi har løbende brug for gode erhvervsfolk til vores aktiviteter. Det er ulønnet, men meningsfyldt – og det hele værd i fantastiske oplevelser. Alle vores opgaver løses som et team, og du kommer til at samarbejde med andre fagspecialister. Det giver dig et stærkt erhvervsnetværk med en social dybde, som du ikke finder mange andre steder.

Hvis du har drevet virksomhed i nogle år, er opgaven enkel for dig, men uvurderlig for det menneske du hjælper som mentor. Samtidig har du mulighed for at ændre diskursen i vores samfund ved at bidrage til, at flest mulige realiserer mest muligt af deres potentiale uanset baggrund.

Kontakt os på info@egenvirksomhed.nu, hvis du ønsker at høre nærmere.